Då ska du köpa Sveriges Rikes Lag 2018

2017-09-07

Ska jag köpa Sveriges Rikes Lag 2018 i god tid? Eller i sista sekunden? Eller vänta till nästa termin? Vi har undersökt hur priset på den mest kända lagtextsamlingen förändras över året. I undersökningen har vi utgått från trender vi har kunnat se från tidigare år.

Priset på Sveriges Rikes Lag sjunker vid tre tillfällen

Generellt har vi kunnat se att försäljningen av Sveriges Rikes Lag genomgår tre faser; förbokningsfasen, vårterminsfasen och höstterminsfasen. Prishistoriken som redovisas nedan avser Sveriges Rikes Lag 2017 hos Adlibris. Vi har även analyserat prisförändringen avseende Sveriges Rikes Lag 2016 under föregående år.

  • När förbokningsfasen inleddes 28 november 2016 kostade Sveriges Rikes Lag 2 789 kr. Boken var under denna fas inte leveransklar än, utan beställarna var tvungna att vänta till början av januari.
  • Vårterminsfasen inleddes vid årsskiftet 2016/2017. Då hade priset sjunkit till 2 699 kr. Vid slutet av vårterminen, närmare bestämt 5 maj 2017, sänkte Adlibris priset igen till 2 399 kr. Däremellan skedde även ett antal mindre prissänkningar.
  • Under sommaren skedde inga prisförändringar. När höstterminsfasen inleddes 5 augusti 2017 sänktes däremot priset rejält till 1 098 kr. Liknande prissänkningar skedde inte bara hos Adlibris utan hos ett flertal av de butiker som har boken i sitt sortiment. Priset har förblivit oförändrat, åtminstone i nuläget (7 september 2017).

Så när bör jag köpa Sveriges Rikes Lag 2018?

Behöver du boken i januari 2018 blir det givetvis svårt att vänta till augusti. Det kan däremot vara värt att vänta åtminstone till början av januari för att på så sätt belasta plånboken aningen mindre.

Om du behöver boken först under höstterminen 2018 finns det absolut ingen vits med att beställa den redan under vårterminen. Blir utvecklingen densamma som 2017 (och 2016) kan du nämligen spara över 1 300 kr om du väntar till början av augusti!