JuridikJuridik är läran om rättsregler och hur de ska användas. På Bokhavet prisjämför vi juridiska böcker från samtliga Svenska nätbutiker för att du ska kunna hitta det bästa priset på boken du letar efter.


Lönehandboken

Lönehandboken

HÄFTAD  |  av Anna Forsberg  |  2017
Jämför priser
Essays on Law and War at the Fault Lines

Essays on Law and War at the Fault Lines

INBUNDEN  |  av Michael N. Schmitt  |  2017
Jämför priser
Domstolen

Domstolen

INBUNDEN  |  av Pia Gadd  |  2017
Jämför priser
Sveriges Rikes Lag 2017

Sveriges Rikes Lag 2017

INBUNDEN  |  av Johan Munck  |  2017
Jämför priser
Incorporating Your Business For Dummies

Incorporating Your Business For Dummies

HÄFTAD  |  av Company  |  2017
Jämför priser
Bundesgesetz über die Stempelabgaben (StG)

Bundesgesetz über die Stempelabgaben (StG)

INBUNDEN  |  av Martin Zweifel  |  2017
Jämför priser
Avtalsrätten

Avtalsrätten

HÄFTAD  |  av Christina Ramberg  |  2017
Jämför priser
Brotten i näringsverksamhet

Brotten i näringsverksamhet

HÄFTAD  |  av Rolf Holmquist  |  2017
Jämför priser

F

HÄFTAD  |  av Niklas Wester  |  2017
Jämför priser

Skattelagstiftning 17:1 2017

HÄFTAD  |  av Gunnar Rabe  |  2017
Jämför priser

Ending Dirty Energy Policy

POCKET  |  av Joseph P. Tomain  |  2017
Jämför priser
Classics in Environmental Criminology

Classics in Environmental Criminology

INBUNDEN  |  av Martin A. (EDT) Andresen  |  2017
Jämför priser

Personal Insolvency Law, Regulation And Policy

INBUNDEN  |  av David Milman  |  2017
Jämför priser

Regulatory Breakdown

INBUNDEN  |  av Cary Coglianese  |  2017
Jämför priser

The Importance of Being Honest

INBUNDEN  |  av Steven Lubet  |  2017
Jämför priser
Penal Abolitionism

Penal Abolitionism

INBUNDEN  |  av Vincenzo Ruggiero  |  2017
Jämför priser

E-Commerce and Convergence

INBUNDEN  |  av Mike Butler  |  2017
Jämför priser
The Madisonian Constitution

The Madisonian Constitution

INBUNDEN  |  av George Thomas  |  2017
Jämför priser

Citizenship and Its Exclusions

INBUNDEN  |  av Ediberto Roman  |  2017
Jämför priser
Medieval English Conveyances

Medieval English Conveyances

INBUNDEN  |  av J. M. Kaye  |  2017
Jämför priser
Long Road from Taif to Jeddah

Long Road from Taif to Jeddah

POCKET  |  av Askar Al-enazy  |  2017
Jämför priser
Breaking All the Rules

Breaking All the Rules

POCKET  |  av Francis A. Boyle  |  2017
Jämför priser

No Easy Fix

POCKET  |  av Patricia Marchak  |  2017
Jämför priser
Das Internationale Recht Der Satellitenkommunikation

Das Internationale Recht Der Satellitenkommunikation

HÄFTAD  |  av Ingo Baumann  |  2017
Jämför priser
Politik, [Neue] Medien und die Sprache des Rechts

Politik, [Neue] Medien und die Sprache des Rechts

HÄFTAD  |  av Friedrich Müller  |  2017
Jämför priser

Key Aspects of German Employment and Labour Law

INBUNDEN  |  av Michael Magotsch  |  2017
Jämför priser

The Law and Economics of Corporate Governance

INBUNDEN  |  av Alessio M. Pacces  |  2017
Jämför priser

Vad är juridik?

Juridik är, som nämnt ovan, läran om rättsregler och hur de ska tolkas och tillämpas. I Sverige är det främst de svenska rättsreglerna som tillämpas, men vi är också bundna av massor av internationella konventioner såsom Europakonventionen. En Svensk jurist ska därför kunna tillämpa både Svensk och internationell rätt i sitt arbete.

Olika områden inom juridiken

Det finns en mängd olika juridiska områden. Man brukar dock tala om två huvudgrupper: offentlig rätt och civilrätt. Den offentliga rätten reglerar förhållandet mellan staten och enskilda; hur mycket skatt ska man betala och vilket straff ska brottslingar få? Civilrätten reglerar förhållandet mellan enskilda; vad räknas som ett avtal och hur stort ska skadeståndet för en repa på bilen vara?

Vilka rättsregler finns?

Vardagligt brukar man tala om lagar som synonymt med rättsregler. Detta är dock lite missvisande. Förutom lagar finns andra rättskällor, nämligen förordningar, föreskrifter, praxis och doktrin.

  • Lagar kallas de rättsregler som stiftas av Sveriges riksdag. Våra lagar står över de andra rättskällorna. Högst upp i hierarkin finns grundlagarna (regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen) som står över alla andra lagar.
  • Förordningar beslutas av regeringen. Lagar sätter vanligtvis upp mer generella riktlinjer, där visst utrymme för förtydliganden kan lämnas. Ett sådant utrymme kan täckas av regeringen med hjälp av en förordning.
  • Föreskrifter stiftas av kommuner och myndigheter. I föreskrifter kan, likt förordningar, kommuner och myndigheter besluta om ännu mer detaljerade regler som ska gälla inom dess verksamheter.
  • Praxis är det sätt som en rättsregel har tillämpats i tidigare fall. Om en tingsrätt inte riktigt vet hur de ska tillämpa en lag på en specifik situation kan de se hur Högsta domstolen har tillämpat lagen på liknande situationer. Högsta domstolens praxis kallas även prejudikat.
  • Doktrin är juridiska skrifter som skrivits främst av forskare vid universitet. De juridiska forskarnas slutsatser av hur lagar bör tillämpas används ofta av t.ex. Högsta domstolen när de ska döma i svåra fall.

EU-samarbetet

Inom ramen för samarbetet inom den Europeiska unionen har Sverige en skyldighet att tillämpa EU-lagstiftning. EU kan utfärda rättsakter som gäller direkt i hela EU, så kallade förordningar. Dessa ska tillämpas av Svenska domstolar som vilken annan rättsakt som helst.

EU kan därtill även utfärda direktiv. Ett direktiv är inte direkt tillämplig i Sverige, men Sverige har en skyldighet att se till att direktivets regler finns i vår lagstiftning. Ett exempel är tobaksdirektivet som Sverige har införlivat genom att riksdagen gjorde ändringar i tobakslagen.