JuridikJuridik är läran om rättsregler och hur de ska användas. På Bokhavet prisjämför vi juridiska böcker från samtliga Svenska nätbutiker för att du ska kunna hitta det bästa priset på boken du letar efter.


Lönehandboken

Lönehandboken

HÄFTAD  |  av Anna Forsberg  |  2017
Jämför priser

Skattelagstiftning 17:1 2017

HÄFTAD  |  av Gunnar Rabe  |  2017
Jämför priser
Climate Capitalism

Climate Capitalism

POCKET  |  av Peter Newell  |  2018
Jämför priser
The First Bilateral Investment Treaties

The First Bilateral Investment Treaties

INBUNDEN  |  av Kenneth J. Vandevelde  |  2017
Jämför priser
Beyond Common Sense

Beyond Common Sense

HÄFTAD  |  av Eugene Borgida  |  2018
Jämför priser

Settler Sovereignty

POCKET  |  av Lisa Ford  |  2018
Jämför priser
Truth V. Justice

Truth V. Justice

POCKET  |  av Robert I. (EDT) Rotberg  |  2018
Jämför priser
Finanzieller Ausgleich im Marken- und Urheberrecht

Finanzieller Ausgleich im Marken- und Urheberrecht

HÄFTAD  |  av Simon Manner  |  2010
Jämför priser
Justice and World Order

Justice and World Order

POCKET  |  av George Andreopoulos  |  2018
Jämför priser
EU International Relations Law

EU International Relations Law

POCKET  |  av Panos Koutrakos  |  2018
Jämför priser

Sveriges Rikes Lag 2018

INBUNDEN  |  av Johan Munck  |  2018
Jämför priser
Gaststättengesetz

Gaststättengesetz

av Richard Metzner  |  2002
Jämför priser
Kommunalrecht Baden-Wurttemberg

Kommunalrecht Baden-Wurttemberg

HÄFTAD  |  av Jurgen Fleckenstein  |  2018
Jämför priser
Die Beleihung mit Normsetzungskompetenzen

Die Beleihung mit Normsetzungskompetenzen

HÄFTAD  |  av Britta Beate Wiegand  |  2007
Jämför priser
Human Rights ACT

Human Rights ACT

HÄFTAD  |  av Luke Clements  |  2018
Jämför priser

Arbetslagstiftning 2016

HÄFTAD  |  av Håkan Gabinus Göransson  |  2016
Jämför priser
Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten

Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten

INBUNDEN  |  av Christina Ramberg  |  2017
Jämför priser
Arbetsrätt i praktiken

Arbetsrätt i praktiken

HÄFTAD  |  av Lars Viklund  |  2017
Jämför priser
Arbetsmiljö 2017

Arbetsmiljö 2017

HÄFTAD  |  av Lars Åhnberg  |  2017
Jämför priser
Författningssamling för den svenska sjöfarten

Författningssamling för den svenska sjöfarten

HÄFTAD  |  av Johan Schelin  |  2017
Jämför priser
Eget Aktiebolag

Eget Aktiebolag

HÄFTAD  |  av Björn Lundén  |  2017
Jämför priser

Vad är juridik?

Juridik är, som nämnt ovan, läran om rättsregler och hur de ska tolkas och tillämpas. I Sverige är det främst de svenska rättsreglerna som tillämpas, men vi är också bundna av massor av internationella konventioner såsom Europakonventionen. En Svensk jurist ska därför kunna tillämpa både Svensk och internationell rätt i sitt arbete.

Olika områden inom juridiken

Det finns en mängd olika juridiska områden. Man brukar dock tala om två huvudgrupper: offentlig rätt och civilrätt. Den offentliga rätten reglerar förhållandet mellan staten och enskilda; hur mycket skatt ska man betala och vilket straff ska brottslingar få? Civilrätten reglerar förhållandet mellan enskilda; vad räknas som ett avtal och hur stort ska skadeståndet för en repa på bilen vara?

Vilka rättsregler finns?

Vardagligt brukar man tala om lagar som synonymt med rättsregler. Detta är dock lite missvisande. Förutom lagar finns andra rättskällor, nämligen förordningar, föreskrifter, praxis och doktrin.

  • Lagar kallas de rättsregler som stiftas av Sveriges riksdag. Våra lagar står över de andra rättskällorna. Högst upp i hierarkin finns grundlagarna (regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen) som står över alla andra lagar.
  • Förordningar beslutas av regeringen. Lagar sätter vanligtvis upp mer generella riktlinjer, där visst utrymme för förtydliganden kan lämnas. Ett sådant utrymme kan täckas av regeringen med hjälp av en förordning.
  • Föreskrifter stiftas av kommuner och myndigheter. I föreskrifter kan, likt förordningar, kommuner och myndigheter besluta om ännu mer detaljerade regler som ska gälla inom dess verksamheter.
  • Praxis är det sätt som en rättsregel har tillämpats i tidigare fall. Om en tingsrätt inte riktigt vet hur de ska tillämpa en lag på en specifik situation kan de se hur Högsta domstolen har tillämpat lagen på liknande situationer. Högsta domstolens praxis kallas även prejudikat.
  • Doktrin är juridiska skrifter som skrivits främst av forskare vid universitet. De juridiska forskarnas slutsatser av hur lagar bör tillämpas används ofta av t.ex. Högsta domstolen när de ska döma i svåra fall.

EU-samarbetet

Inom ramen för samarbetet inom den Europeiska unionen har Sverige en skyldighet att tillämpa EU-lagstiftning. EU kan utfärda rättsakter som gäller direkt i hela EU, så kallade förordningar. Dessa ska tillämpas av Svenska domstolar som vilken annan rättsakt som helst.

EU kan därtill även utfärda direktiv. Ett direktiv är inte direkt tillämplig i Sverige, men Sverige har en skyldighet att se till att direktivets regler finns i vår lagstiftning. Ett exempel är tobaksdirektivet som Sverige har införlivat genom att riksdagen gjorde ändringar i tobakslagen.