JuridikJuridik är läran om rättsregler och hur de ska användas. På Bokhavet prisjämför vi juridiska böcker från samtliga Svenska nätbutiker för att du ska kunna hitta det bästa priset på boken du letar efter.


Lönehandboken

Lönehandboken

HÄFTAD  |  av Anna Forsberg  |  2017
Jämför priser
Incorporating Your Business For Dummies

Incorporating Your Business For Dummies

HÄFTAD  |  av Company  |  2017
Jämför priser
Bundesgesetz über die Stempelabgaben (StG)

Bundesgesetz über die Stempelabgaben (StG)

INBUNDEN  |  av Martin Zweifel  |  2017
Jämför priser
Domstolen

Domstolen

INBUNDEN  |  av Pia Gadd  |  2017
Jämför priser

F

HÄFTAD  |  av Niklas Wester  |  2017
Jämför priser

Bo i bostadsr

HÄFTAD  |  av Ingrid Uggla  |  2017
Jämför priser

Skattelagstiftning 17:1

HÄFTAD  |  av Gunnar Rabe  |  2017
Jämför priser
Rules of Disengagement

Rules of Disengagement

POCKET  |  av Marjorie Cohn  |  2017
Jämför priser

Die Sorgerechtsregelungen Bei Ehescheidung Seit 1945

HÄFTAD  |  av Andreas Kohler  |  2017
Jämför priser
Enforcement of Consumer Rights and Protections

Enforcement of Consumer Rights and Protections

INBUNDEN  |  av Claire Andrews  |  2017
Jämför priser

Nytt Juridiskt Arkiv, avd. II, inbunden

INBUNDEN  |  av Wolters Kluwer  |  2017
Jämför priser
Entflechtung und Deregulierung

Entflechtung und Deregulierung

HÄFTAD  |  av Birgit Müller  |  2017
Jämför priser
Die Historische Entwicklung Des 23 Zpo

Die Historische Entwicklung Des 23 Zpo

HÄFTAD  |  av Stefanie Hubig  |  2017
Jämför priser

Att kunna vara chef

HÄFTAD  |  av Tommy Iseskog  |  2017
Jämför priser

Att f

INBUNDEN  |  av Susanne Fransson  |  2017
Jämför priser

En nationell strategi f

HÄFTAD  |  av Utbildningsdepartementet  |  2017
Jämför priser

Moms

HÄFTAD  |  av Björn Lundén  |  2017
Jämför priser

Bostadsr

HÄFTAD  |  av Björn Lundén  |  2016
Jämför priser

Obest

HÄFTAD  |  av Mikael Mellqvist  |  2017
Jämför priser

Preskription

INBUNDEN  |  av Stefan Lindskog  |  2017
Jämför priser

Bostadsbest

HÄFTAD  |  av Hans Örnhall  |  2017
Jämför priser
Ärvdabalken

Ärvdabalken

HÄFTAD  |  av Gösta Walin  |  2017
Jämför priser

Metodpraktikan

HÄFTAD  |  av Peter Esaiasson  |  2017
Jämför priser

Notariebrottm

HÄFTAD  |  av Lars Holmgård  |  2017
Jämför priser

Kommunal vuxenutbildning p

HÄFTAD  |  av Skolverket  |  2017
Jämför priser

Vad är juridik?

Juridik är, som nämnt ovan, läran om rättsregler och hur de ska tolkas och tillämpas. I Sverige är det främst de svenska rättsreglerna som tillämpas, men vi är också bundna av massor av internationella konventioner såsom Europakonventionen. En Svensk jurist ska därför kunna tillämpa både Svensk och internationell rätt i sitt arbete.

Olika områden inom juridiken

Det finns en mängd olika juridiska områden. Man brukar dock tala om två huvudgrupper: offentlig rätt och civilrätt. Den offentliga rätten reglerar förhållandet mellan staten och enskilda; hur mycket skatt ska man betala och vilket straff ska brottslingar få? Civilrätten reglerar förhållandet mellan enskilda; vad räknas som ett avtal och hur stort ska skadeståndet för en repa på bilen vara?

Vilka rättsregler finns?

Vardagligt brukar man tala om lagar som synonymt med rättsregler. Detta är dock lite missvisande. Förutom lagar finns andra rättskällor, nämligen förordningar, föreskrifter, praxis och doktrin.

  • Lagar kallas de rättsregler som stiftas av Sveriges riksdag. Våra lagar står över de andra rättskällorna. Högst upp i hierarkin finns grundlagarna (regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen) som står över alla andra lagar.
  • Förordningar beslutas av regeringen. Lagar sätter vanligtvis upp mer generella riktlinjer, där visst utrymme för förtydliganden kan lämnas. Ett sådant utrymme kan täckas av regeringen med hjälp av en förordning.
  • Föreskrifter stiftas av kommuner och myndigheter. I föreskrifter kan, likt förordningar, kommuner och myndigheter besluta om ännu mer detaljerade regler som ska gälla inom dess verksamheter.
  • Praxis är det sätt som en rättsregel har tillämpats i tidigare fall. Om en tingsrätt inte riktigt vet hur de ska tillämpa en lag på en specifik situation kan de se hur Högsta domstolen har tillämpat lagen på liknande situationer. Högsta domstolens praxis kallas även prejudikat.
  • Doktrin är juridiska skrifter som skrivits främst av forskare vid universitet. De juridiska forskarnas slutsatser av hur lagar bör tillämpas används ofta av t.ex. Högsta domstolen när de ska döma i svåra fall.

EU-samarbetet

Inom ramen för samarbetet inom den Europeiska unionen har Sverige en skyldighet att tillämpa EU-lagstiftning. EU kan utfärda rättsakter som gäller direkt i hela EU, så kallade förordningar. Dessa ska tillämpas av Svenska domstolar som vilken annan rättsakt som helst.

EU kan därtill även utfärda direktiv. Ett direktiv är inte direkt tillämplig i Sverige, men Sverige har en skyldighet att se till att direktivets regler finns i vår lagstiftning. Ett exempel är tobaksdirektivet som Sverige har införlivat genom att riksdagen gjorde ändringar i tobakslagen.