JuridikJuridik är läran om rättsregler och hur de ska användas. På Bokhavet prisjämför vi juridiska böcker från samtliga Svenska nätbutiker för att du ska kunna hitta det bästa priset på boken du letar efter.


Svensk Lag 2017

Svensk Lag 2017

INBUNDEN  |  av Per Henrik Lindblom  |  2017
Jämför priser
Skattelagstiftning 17:1 2017

Skattelagstiftning 17:1 2017

HÄFTAD  |  av Gunnar Rabe  |  2017
Jämför priser

Nya sociallagarna

HÄFTAD  |  av Lars Lundgren  |  2017
Jämför priser
Sveriges Rikes Lag 2017

Sveriges Rikes Lag 2017

INBUNDEN  |  av Johan Munck  |  2017
Jämför priser

Metodpraktikan

HÄFTAD  |  av Peter Esaiasson  |  2017
Jämför priser
Döden är en man

Döden är en man

E-BOK  |  av Per Lindeberg  |  2017
Jämför priser
Lönehandboken

Lönehandboken

HÄFTAD  |  av Anna Forsberg  |  2017
Jämför priser

Domstolen

INBUNDEN  |  av Pia Gadd  |  2017
Jämför priser

Civilr

HÄFTAD  |  av Anders Agell  |  2016
Jämför priser
Sveriges Rikes Lag 2016

Sveriges Rikes Lag 2016

INBUNDEN  |  av Johan Munck  |  2016
Jämför priser

Att kunna vara chef

HÄFTAD  |  av Tommy Iseskog  |  2017
Jämför priser
Bostadsbestämmelser 2017

Bostadsbestämmelser 2017

HÄFTAD  |  av Hans Örnhall  |  2017
Jämför priser

Bo i bostadsrätt

HÄFTAD  |  av Ingrid Uggla  |  2017
Jämför priser
Tvångsvård av barn och unga

Tvångsvård av barn och unga

HÄFTAD  |  av Pernilla Leviner  |  2017
Jämför priser

The Little Book of Restorative Justice for Older Adults

HÄFTAD  |  av Julie Friesen  |  Kommande bok
Jämför priser

Milj

HÄFTAD  |  av Stefan Rubenson  |  2017
Jämför priser

Gör ditt barn rikt

E-BOK  |  av Charlie Söderberg  |  2017
Jämför priser
Flash Boys

Flash Boys

POCKET  |  av Michael Lewis  |  2017
Jämför priser

Avtalsr

HÄFTAD  |  av Christina Ramberg  |  2017
Jämför priser

Sveriges Rikes Lag 2017 (skinnband)

INBUNDEN  |  av Wolters Kluwer  |  2017
Jämför priser

Marknadsr

HÄFTAD  |  av Per Jonas Nordell  |  2017
Jämför priser
Arbetslagstiftning 2016

Arbetslagstiftning 2016

HÄFTAD  |  av Håkan Gabinus Göransson  |  2016
Jämför priser

Praktisk juridisk metod

INBUNDEN  |  av Bert Lehrberg  |  2016
Jämför priser

Kaosologi

HÄFTAD  |  av Micael Dahlén  |  2016
Jämför priser

Kommunalr

HÄFTAD  |  av Alf Bohlin  |  2016
Jämför priser
Tvärtom - Hur du vinner framgång, blir lycklig och rik

Tvärtom - Hur du vinner framgång, blir lycklig och rik

LJUDBOK  |  av Max Söderpalm  |  2016
Jämför priser

Merv

HÄFTAD  |  av Peter Melz  |  2016
Jämför priser

Vad är juridik?

Juridik är, som nämnt ovan, läran om rättsregler och hur de ska tolkas och tillämpas. I Sverige är det främst de svenska rättsreglerna som tillämpas, men vi är också bundna av massor av internationella konventioner såsom Europakonventionen. En Svensk jurist ska därför kunna tillämpa både Svensk och internationell rätt i sitt arbete.

Olika områden inom juridiken

Det finns en mängd olika juridiska områden. Man brukar dock tala om två huvudgrupper: offentlig rätt och civilrätt. Den offentliga rätten reglerar förhållandet mellan staten och enskilda; hur mycket skatt ska man betala och vilket straff ska brottslingar få? Civilrätten reglerar förhållandet mellan enskilda; vad räknas som ett avtal och hur stort ska skadeståndet för en repa på bilen vara?

Vilka rättsregler finns?

Vardagligt brukar man tala om lagar som synonymt med rättsregler. Detta är dock lite missvisande. Förutom lagar finns andra rättskällor, nämligen förordningar, föreskrifter, praxis och doktrin.

  • Lagar kallas de rättsregler som stiftas av Sveriges riksdag. Våra lagar står över de andra rättskällorna. Högst upp i hierarkin finns grundlagarna (regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen) som står över alla andra lagar.
  • Förordningar beslutas av regeringen. Lagar sätter vanligtvis upp mer generella riktlinjer, där visst utrymme för förtydliganden kan lämnas. Ett sådant utrymme kan täckas av regeringen med hjälp av en förordning.
  • Föreskrifter stiftas av kommuner och myndigheter. I föreskrifter kan, likt förordningar, kommuner och myndigheter besluta om ännu mer detaljerade regler som ska gälla inom dess verksamheter.
  • Praxis är det sätt som en rättsregel har tillämpats i tidigare fall. Om en tingsrätt inte riktigt vet hur de ska tillämpa en lag på en specifik situation kan de se hur Högsta domstolen har tillämpat lagen på liknande situationer. Högsta domstolens praxis kallas även prejudikat.
  • Doktrin är juridiska skrifter som skrivits främst av forskare vid universitet. De juridiska forskarnas slutsatser av hur lagar bör tillämpas används ofta av t.ex. Högsta domstolen när de ska döma i svåra fall.

EU-samarbetet

Inom ramen för samarbetet inom den Europeiska unionen har Sverige en skyldighet att tillämpa EU-lagstiftning. EU kan utfärda rättsakter som gäller direkt i hela EU, så kallade förordningar. Dessa ska tillämpas av Svenska domstolar som vilken annan rättsakt som helst.

EU kan därtill även utfärda direktiv. Ett direktiv är inte direkt tillämplig i Sverige, men Sverige har en skyldighet att se till att direktivets regler finns i vår lagstiftning. Ett exempel är tobaksdirektivet som Sverige har införlivat genom att riksdagen gjorde ändringar i tobakslagen.