JuridikJuridik är läran om rättsregler och hur de ska användas. På Bokhavet prisjämför vi juridiska böcker från samtliga Svenska nätbutiker för att du ska kunna hitta det bästa priset på boken du letar efter.


Sveriges Rikes Lag 2018

Sveriges Rikes Lag 2018

INBUNDEN  |  av Johan Munck  |  2018
Jämför priser
Lönehandboken

Lönehandboken

HÄFTAD  |  av Anna Forsberg  |  2017
Jämför priser
Svensk lag 2018

Svensk lag 2018

POCKET  |  av Julia Cameron  |  2018
Jämför priser

Skattelagstiftning 17:1 2017

HÄFTAD  |  av Gunnar Rabe  |  2017
Jämför priser
No Easy Fix

No Easy Fix

HÄFTAD  |  av Patricia Marchak  |  2018
Jämför priser
J2000 Privatjuridik Fakta och uppgifter

J2000 Privatjuridik Fakta och uppgifter

HÄFTAD  |  av Jan-Olof Andersson  |  2016
Jämför priser

EU Law

HÄFTAD  |  av P. P. Craig  |  2018
Jämför priser
Controllerhandboken 2018

Controllerhandboken 2018

INBUNDEN  |  av Nils-Göran Olve  |  2018
Jämför priser
Socialtjänstlagen 2018

Socialtjänstlagen 2018

POCKET  |  av Annika Staaf  |  2018
Jämför priser
Die Beleihung mit Normsetzungskompetenzen

Die Beleihung mit Normsetzungskompetenzen

HÄFTAD  |  av Britta Beate Wiegand  |  2018
Jämför priser
Genetische Untersuchungen und Persönlichkeitsrecht

Genetische Untersuchungen und Persönlichkeitsrecht

HÄFTAD  |  av Heike Rieder  |  2006
Jämför priser
Lex Affärsjuridik Fakta och övningar

Lex Affärsjuridik Fakta och övningar

HÄFTAD  |  av Mikael Pauli  |  2016
Jämför priser
Skattelagstiftning 18:2 2018

Skattelagstiftning 18:2 2018

HÄFTAD  |  av Gunnar Rabe  |  2018
Jämför priser
Övningar i skatterätt 2018

Övningar i skatterätt 2018

HÄFTAD  |  av Lena Hiort af Ornäs Leijon  |  2018
Jämför priser
Sveriges Lag 2018 - (bok + digital produkt)

Sveriges Lag 2018 - (bok + digital produkt)

INBUNDEN  |  av Sveriges Riksdag  |  2018
Jämför priser
Sveriges Rikes Lag 2018 (skinnband)

Sveriges Rikes Lag 2018 (skinnband)

INBUNDEN  |  av Johan Munck  |  2018
Jämför priser
Metodpraktikan

Metodpraktikan

HÄFTAD  |  av Peter Esaiasson  |  2017
Jämför priser
Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs 2017

Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs 2017

HÄFTAD  |  av Lars Heuman  |  2017
Jämför priser
Den kollektiva arbetsrätten

Den kollektiva arbetsrätten

HÄFTAD  |  av Kent Källström  |  2016
Jämför priser
Terrorism

Terrorism

POCKET  |  av David Lowe  |  2018
Jämför priser
Barnrättens grunder

Barnrättens grunder

HÄFTAD  |  av Johanna Schiratzki  |  2017
Jämför priser
Kommunalrecht Baden-Wurttemberg

Kommunalrecht Baden-Wurttemberg

HÄFTAD  |  av Jurgen Fleckenstein  |  2018
Jämför priser

Vad är juridik?

Juridik är, som nämnt ovan, läran om rättsregler och hur de ska tolkas och tillämpas. I Sverige är det främst de svenska rättsreglerna som tillämpas, men vi är också bundna av massor av internationella konventioner såsom Europakonventionen. En Svensk jurist ska därför kunna tillämpa både Svensk och internationell rätt i sitt arbete.

Olika områden inom juridiken

Det finns en mängd olika juridiska områden. Man brukar dock tala om två huvudgrupper: offentlig rätt och civilrätt. Den offentliga rätten reglerar förhållandet mellan staten och enskilda; hur mycket skatt ska man betala och vilket straff ska brottslingar få? Civilrätten reglerar förhållandet mellan enskilda; vad räknas som ett avtal och hur stort ska skadeståndet för en repa på bilen vara?

Vilka rättsregler finns?

Vardagligt brukar man tala om lagar som synonymt med rättsregler. Detta är dock lite missvisande. Förutom lagar finns andra rättskällor, nämligen förordningar, föreskrifter, praxis och doktrin.

  • Lagar kallas de rättsregler som stiftas av Sveriges riksdag. Våra lagar står över de andra rättskällorna. Högst upp i hierarkin finns grundlagarna (regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen) som står över alla andra lagar.
  • Förordningar beslutas av regeringen. Lagar sätter vanligtvis upp mer generella riktlinjer, där visst utrymme för förtydliganden kan lämnas. Ett sådant utrymme kan täckas av regeringen med hjälp av en förordning.
  • Föreskrifter stiftas av kommuner och myndigheter. I föreskrifter kan, likt förordningar, kommuner och myndigheter besluta om ännu mer detaljerade regler som ska gälla inom dess verksamheter.
  • Praxis är det sätt som en rättsregel har tillämpats i tidigare fall. Om en tingsrätt inte riktigt vet hur de ska tillämpa en lag på en specifik situation kan de se hur Högsta domstolen har tillämpat lagen på liknande situationer. Högsta domstolens praxis kallas även prejudikat.
  • Doktrin är juridiska skrifter som skrivits främst av forskare vid universitet. De juridiska forskarnas slutsatser av hur lagar bör tillämpas används ofta av t.ex. Högsta domstolen när de ska döma i svåra fall.

EU-samarbetet

Inom ramen för samarbetet inom den Europeiska unionen har Sverige en skyldighet att tillämpa EU-lagstiftning. EU kan utfärda rättsakter som gäller direkt i hela EU, så kallade förordningar. Dessa ska tillämpas av Svenska domstolar som vilken annan rättsakt som helst.

EU kan därtill även utfärda direktiv. Ett direktiv är inte direkt tillämplig i Sverige, men Sverige har en skyldighet att se till att direktivets regler finns i vår lagstiftning. Ett exempel är tobaksdirektivet som Sverige har införlivat genom att riksdagen gjorde ändringar i tobakslagen.