JuridikJuridik är läran om rättsregler och hur de ska användas. På Bokhavet prisjämför vi juridiska böcker från samtliga Svenska nätbutiker för att du ska kunna hitta det bästa priset på boken du letar efter.


EU External Relations Law

EU External Relations Law

HÄFTAD  |  av Piet Eeckhout  |  2021
Jämför priser
Lönehandboken 2017

Lönehandboken 2017

HÄFTAD  |  av Anna Forsberg  |  2017
Jämför priser
Law and Economics in European Merger Control

Law and Economics in European Merger Control

INBUNDEN  |  av Ulrich Schwalbe  |  2021
Jämför priser
Understanding Peacekeeping

Understanding Peacekeeping

HÄFTAD  |  av Alex J. Bellamy  |  2021
Jämför priser
Finding Consciousness

Finding Consciousness

INBUNDEN  |  av Walter Sinnott-Armstrong  |  2021
Jämför priser
Lengthening the Arm of the Law

Lengthening the Arm of the Law

INBUNDEN  |  av Julie Ayling  |  2021
Jämför priser
The Partnership

The Partnership

HÄFTAD  |  av Charles D. Ellis  |  2021
Jämför priser
Försäkringsrätt 2019

Försäkringsrätt 2019

HÄFTAD  |  av Bertil Bengtsson  |  2019
Jämför priser
The Participation of States in International Organisations

The Participation of States in International Organisations

INBUNDEN  |  av Alison Duxbury  |  2021
Jämför priser
Landmark Cases in the Law of Restitution

Landmark Cases in the Law of Restitution

POCKET  |  av Charles Mitchell  |  2021
Jämför priser
Between Authority and Interpretation

Between Authority and Interpretation

POCKET  |  av Joseph Raz  |  2021
Jämför priser
International Law

International Law

HÄFTAD  |  av A. V. Lowe  |  2021
Jämför priser
Industrial Organization

Industrial Organization

POCKET  |  av John Wilson  |  2021
Jämför priser
Svensk lag 2018

Svensk lag 2018

POCKET  |  av Julia Cameron  |  2018
Jämför priser
Reconciling Human Existence with Ecological Integrity

Reconciling Human Existence with Ecological Integrity

INBUNDEN  |  av Laura Westra  |  2021
Jämför priser

Skattelagstiftning 2017

HÄFTAD  |  av Gunnar Rabe  |  2017
Jämför priser
Kapitalerhaltung Und Spaltung

Kapitalerhaltung Und Spaltung

HÄFTAD  |  av Petra Inwinkl  |  2021
Jämför priser
Social and Environmental Policies in EC Procurement Law

Social and Environmental Policies in EC Procurement Law

INBUNDEN  |  av Sue Arrowsmith  |  2021
Jämför priser
Das Nemo Tenetur-Prinzip

Das Nemo Tenetur-Prinzip

HÄFTAD  |  av Urte Eisenhardt  |  2021
Jämför priser
Tax Planning and Compliance for Tax-Exempt Organizations

Tax Planning and Compliance for Tax-Exempt Organizations

INBUNDEN  |  av Jody Blazek  |  2021
Jämför priser
EU Competition Law and Intellectual Property Rights

EU Competition Law and Intellectual Property Rights

POCKET  |  av Steven D. Anderman  |  2021
Jämför priser
HEAVY! 2011

HEAVY! 2011

HÄFTAD  |  av Richard B. McKenzie  |  2021
Jämför priser
Privacy Impact Assessment 2011

Privacy Impact Assessment 2011

INBUNDEN  |  av David Wright  |  2021
Jämför priser
The European Union and its Court of Justice

The European Union and its Court of Justice

INBUNDEN  |  av Anthony Arnull  |  2021
Jämför priser
International Economics 2018

International Economics 2018

HÄFTAD  |  av Paul R. Krugman  |  2021
Jämför priser
Övningar i skatterätt 2018

Övningar i skatterätt 2018

HÄFTAD  |  av Lena Hiort af Ornäs Leijon  |  2018
Jämför priser

Vad är juridik?

Juridik är, som nämnt ovan, läran om rättsregler och hur de ska tolkas och tillämpas. I Sverige är det främst de svenska rättsreglerna som tillämpas, men vi är också bundna av massor av internationella konventioner såsom Europakonventionen. En Svensk jurist ska därför kunna tillämpa både Svensk och internationell rätt i sitt arbete.

Olika områden inom juridiken

Det finns en mängd olika juridiska områden. Man brukar dock tala om två huvudgrupper: offentlig rätt och civilrätt. Den offentliga rätten reglerar förhållandet mellan staten och enskilda; hur mycket skatt ska man betala och vilket straff ska brottslingar få? Civilrätten reglerar förhållandet mellan enskilda; vad räknas som ett avtal och hur stort ska skadeståndet för en repa på bilen vara?

Vilka rättsregler finns?

Vardagligt brukar man tala om lagar som synonymt med rättsregler. Detta är dock lite missvisande. Förutom lagar finns andra rättskällor, nämligen förordningar, föreskrifter, praxis och doktrin.

  • Lagar kallas de rättsregler som stiftas av Sveriges riksdag. Våra lagar står över de andra rättskällorna. Högst upp i hierarkin finns grundlagarna (regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen) som står över alla andra lagar.
  • Förordningar beslutas av regeringen. Lagar sätter vanligtvis upp mer generella riktlinjer, där visst utrymme för förtydliganden kan lämnas. Ett sådant utrymme kan täckas av regeringen med hjälp av en förordning.
  • Föreskrifter stiftas av kommuner och myndigheter. I föreskrifter kan, likt förordningar, kommuner och myndigheter besluta om ännu mer detaljerade regler som ska gälla inom dess verksamheter.
  • Praxis är det sätt som en rättsregel har tillämpats i tidigare fall. Om en tingsrätt inte riktigt vet hur de ska tillämpa en lag på en specifik situation kan de se hur Högsta domstolen har tillämpat lagen på liknande situationer. Högsta domstolens praxis kallas även prejudikat.
  • Doktrin är juridiska skrifter som skrivits främst av forskare vid universitet. De juridiska forskarnas slutsatser av hur lagar bör tillämpas används ofta av t.ex. Högsta domstolen när de ska döma i svåra fall.

EU-samarbetet

Inom ramen för samarbetet inom den Europeiska unionen har Sverige en skyldighet att tillämpa EU-lagstiftning. EU kan utfärda rättsakter som gäller direkt i hela EU, så kallade förordningar. Dessa ska tillämpas av Svenska domstolar som vilken annan rättsakt som helst.

EU kan därtill även utfärda direktiv. Ett direktiv är inte direkt tillämplig i Sverige, men Sverige har en skyldighet att se till att direktivets regler finns i vår lagstiftning. Ett exempel är tobaksdirektivet som Sverige har införlivat genom att riksdagen gjorde ändringar i tobakslagen.