JuridikJuridik är läran om rättsregler och hur de ska användas. På Bokhavet prisjämför vi juridiska böcker från samtliga Svenska nätbutiker för att du ska kunna hitta det bästa priset på boken du letar efter.


International Commercial Dispute Resolution

International Commercial Dispute Resolution

INBUNDEN  |  av Jonathan Warne  |  2020
Jämför priser
Lönehandboken 2017

Lönehandboken 2017

HÄFTAD  |  av Anna Forsberg  |  2017
Jämför priser
Law and Economics in European Merger Control

Law and Economics in European Merger Control

INBUNDEN  |  av Ulrich Schwalbe  |  2020
Jämför priser
Understanding Peacekeeping

Understanding Peacekeeping

HÄFTAD  |  av Alex J. Bellamy  |  2020
Jämför priser
The Cheese and the Worms

The Cheese and the Worms

POCKET  |  av Carlo Ginzburg  |  2020
Jämför priser
Fallsammlung Zum Sachenrecht

Fallsammlung Zum Sachenrecht

HÄFTAD  |  av Ignacio Czeguhn  |  2020
Jämför priser
Försäkringsrätt 2019

Försäkringsrätt 2019

HÄFTAD  |  av Bertil Bengtsson  |  2019
Jämför priser
The Lisbon Treaty

The Lisbon Treaty

POCKET  |  av Jean-Claude Piris  |  2019
Jämför priser
A Companion to American Immigration

A Companion to American Immigration

INBUNDEN  |  av Reed Ueda  |  2020
Jämför priser
International Trade Law

International Trade Law

INBUNDEN  |  av Indira Carr  |  2020
Jämför priser
Svensk lag 2018

Svensk lag 2018

POCKET  |  av Julia Cameron  |  2018
Jämför priser

Skattelagstiftning 17:1 2017

HÄFTAD  |  av Gunnar Rabe  |  2017
Jämför priser
Das Nemo Tenetur-Prinzip

Das Nemo Tenetur-Prinzip

HÄFTAD  |  av Urte Eisenhardt  |  2020
Jämför priser
Tax Planning and Compliance for Tax-Exempt Organizations

Tax Planning and Compliance for Tax-Exempt Organizations

INBUNDEN  |  av Jody Blazek  |  2019
Jämför priser
Assistenzdienste Fuer Behinderte Personen

Assistenzdienste Fuer Behinderte Personen

HÄFTAD  |  av Edgar Baumgartner  |  2020
Jämför priser
Övningar i skatterätt 2018

Övningar i skatterätt 2018

HÄFTAD  |  av Lena Hiort af Ornäs Leijon  |  2018
Jämför priser
Restorative Justice and Family Violence

Restorative Justice and Family Violence

INBUNDEN  |  av Heather Strang  |  2019
Jämför priser
Writing and Drafting in Legal Practice

Writing and Drafting in Legal Practice

HÄFTAD  |  av Paul Rylance  |  2019
Jämför priser
The Participation of States in International Organisations

The Participation of States in International Organisations

INBUNDEN  |  av Alison Duxbury  |  2019
Jämför priser
Crime Opportunity Theories

Crime Opportunity Theories

INBUNDEN  |  av Professor Mangai Natarajan  |  2020
Jämför priser
The Modernisation of European Competition Law

The Modernisation of European Competition Law

HÄFTAD  |  av Heribert Koeck  |  2020
Jämför priser
Das Internationale Recht Der Satellitenkommunikation

Das Internationale Recht Der Satellitenkommunikation

HÄFTAD  |  av Ingo Baumann  |  2020
Jämför priser

Vad är juridik?

Juridik är, som nämnt ovan, läran om rättsregler och hur de ska tolkas och tillämpas. I Sverige är det främst de svenska rättsreglerna som tillämpas, men vi är också bundna av massor av internationella konventioner såsom Europakonventionen. En Svensk jurist ska därför kunna tillämpa både Svensk och internationell rätt i sitt arbete.

Olika områden inom juridiken

Det finns en mängd olika juridiska områden. Man brukar dock tala om två huvudgrupper: offentlig rätt och civilrätt. Den offentliga rätten reglerar förhållandet mellan staten och enskilda; hur mycket skatt ska man betala och vilket straff ska brottslingar få? Civilrätten reglerar förhållandet mellan enskilda; vad räknas som ett avtal och hur stort ska skadeståndet för en repa på bilen vara?

Vilka rättsregler finns?

Vardagligt brukar man tala om lagar som synonymt med rättsregler. Detta är dock lite missvisande. Förutom lagar finns andra rättskällor, nämligen förordningar, föreskrifter, praxis och doktrin.

  • Lagar kallas de rättsregler som stiftas av Sveriges riksdag. Våra lagar står över de andra rättskällorna. Högst upp i hierarkin finns grundlagarna (regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen) som står över alla andra lagar.
  • Förordningar beslutas av regeringen. Lagar sätter vanligtvis upp mer generella riktlinjer, där visst utrymme för förtydliganden kan lämnas. Ett sådant utrymme kan täckas av regeringen med hjälp av en förordning.
  • Föreskrifter stiftas av kommuner och myndigheter. I föreskrifter kan, likt förordningar, kommuner och myndigheter besluta om ännu mer detaljerade regler som ska gälla inom dess verksamheter.
  • Praxis är det sätt som en rättsregel har tillämpats i tidigare fall. Om en tingsrätt inte riktigt vet hur de ska tillämpa en lag på en specifik situation kan de se hur Högsta domstolen har tillämpat lagen på liknande situationer. Högsta domstolens praxis kallas även prejudikat.
  • Doktrin är juridiska skrifter som skrivits främst av forskare vid universitet. De juridiska forskarnas slutsatser av hur lagar bör tillämpas används ofta av t.ex. Högsta domstolen när de ska döma i svåra fall.

EU-samarbetet

Inom ramen för samarbetet inom den Europeiska unionen har Sverige en skyldighet att tillämpa EU-lagstiftning. EU kan utfärda rättsakter som gäller direkt i hela EU, så kallade förordningar. Dessa ska tillämpas av Svenska domstolar som vilken annan rättsakt som helst.

EU kan därtill även utfärda direktiv. Ett direktiv är inte direkt tillämplig i Sverige, men Sverige har en skyldighet att se till att direktivets regler finns i vår lagstiftning. Ett exempel är tobaksdirektivet som Sverige har införlivat genom att riksdagen gjorde ändringar i tobakslagen.